Tražite posao? Dobrodošli u klub!

Projekt „Tražite posao? Dobrodošli u klub!“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje,  suradnja u partnerstvu s gradom Viroviticom i općinama Pitomača i Špišić Bukovica.

Projekt je započeo s provedbom 26.03.2019. i provodit će se do 25.03.2021.

Vrijednost projekta je 560.798,16 kn a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je jačanje osobnih kompetencija mladih nezaposlenih osoba, tražitelja posla s područja grada Virovitice i općina Špišić Bukovice i Pitomače

Glavne aktivnosti:

 • Edukacije za mlade nezaposlene osobe s područja grada Virovitice i općina Pitomače i Špišić Bukovice
 • Job clubovi
 • Prezentacije HZZ-a o mogućnostima zapošljavanja mladih
 • Susreti mladih s uspješnim lokalnim poduzetnicima
 • Izrada mobilne aplikacije za tražitelje posla

“Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, odnosno od 01.01.2018.  do 31.12.2020.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj,  Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i  Međimurskoj županiji.

Popis organizacija civilnog društva:

 1. Ženska soba – Centar za seksualna prava – nositeljica programa
 2. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima(Varaždinska i Međimurska županija)
 3. Centar za građanske inicijative Poreč (Istarska županija)
 4. Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN (Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko – bilogorska županija)
 5. DEŠA– Dubrovnik (Dubrovačka županija)
 6. Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija)
 7. Informativno pravni centar (Brodsko-posavska županija)
 8. Ženska grupa Karlovac Korak (Karlovačka županija i Ličko-senjska županija)
 9. S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja Virovitica (Virovitičko – podravska županija)
 10. SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje (Krapinsko-zagorska županija)
 11. Udruga ZvoniMir (Šibensko-kninska županija)

                                         

                                        Znanjem do promjena

Projekt „Znanajem do promjena-za webZnanjem do promjena“ provode udruge S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja kao nositeljica i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ u razdoblju od 29.12.2014. – 28.02.2016.

Vrijednost projekta u iznosu od 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Provedbom projekta se utječe na jačanje organizacija civilnog društva za pružanje usluga svojim korisnicima/ama i jačanje i očuvanje ljudskog kapaciteta organizacija, povećavanju vidljivosti OCD-a i prihvaćanju kao relevantnih lokalnih dionika, umrežavanje s javnim sektorom i pružanje pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta OCD-a i međusektorske suradnje za pružanje socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Koprivničko-križevačke županije.

Glavne aktivnosti:

 • jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga i izrada vodiča pružatelja socijalnih usluga na području VPŽ, PSŽ i KKŽ
 • umrežavanje i povezivanje OCD-a i lokalnih dionika
 • pružanje stručne pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju
 • promotivne aktivnosti

Kontakt osoba za više informacija Jelena Kolesarić, sosvt@email.t-com.hr, 033 721 500.

sos-virovitica-transparentno-web

S.O.S. linija i savjetovalište za žene žrtve nasilja

Program je koji provodimo kontinuirano već 12 godina. U sklopu programa je S.O.S. linija koja radi svakim radnim danom od 16 do 20 sati i direktno savjetovalište za pružanje pomoći, podrške i psiho-potpore kao i stručno psihološko i pravno savjetovalište za žene i djecu žrtve nasilja.

VIZIJE

Naziv projekta: VIZIJE – VolonterI Za rodItelJe i djEcu

Partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb OsijekCentar za socijalnu skrb Virovitica, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek, S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica

Projekt financira: Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije”. Provedbena tijela su Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura, a Europska unija financira 108.231,41 eura, što iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.

Vrijeme provedbe: 11.3. 2014. – 11.3.2016.

Mjesto provedbe: Projekt se provodi u tri županije: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Kontakt osoba: Branka Mrzić Jagatić, branka@roda.hr, 091/22 77 232

Opis projekta: Pružanjem pojedinačnih savjetodavnih usluga, grupa podrške te radionica namijenjenih roditeljima i djeci, volonterke će stjecati potrebno iskustvo za siguran iskorak u svijet rada. Stručni timovi volonterki će kroz mobilne timove pružati podršku maloljetnim trudnicama i majkama, trudnicama i majkama s invaliditetom, samohranim roditeljima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te obiteljima s više od troje djece ili slabog imovinskog statusa.

Cilj projekta: Jačanje ekonomske i socijalne kohezije u manje razvijenim područjima kroz volontiranje namijenjeno socijalnom uključivanju roditelja i poboljšanju kvalitete života građana.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva (OCD) i javnih institucija kroz implementiranje volonterskih aktivnosti namijenjenih socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života građana u manje razvijenim područjima.
 2. Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih mladih žena bez radnog iskustva kroz volonterske aktivnosti namijenjene socijalnom uključivanju roditelja u manje razvijenim područjima.
 3. Podizanje svijesti šire javnosti o višestrukim koristima volontiranja u svrhu socijalnog uključivanja kroz partnerstva između OCD-a i javnih institucija.

Aktivnosti:

 • Mapiranje postojećih institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i potreba za uslugama socijalno isključenih roditelja;
 • Razvoj sustava edukacije i treninga mladih žena/volonterki bez radnog iskustva za pružanje usluga socijalno isključenim roditeljima, a s ciljem povećanja njihove zapošljivosti;
 • Osvješćivanje javnosti o važnosti volontiranja za socijalno isključene roditelje

I will-I know-I can

Projekt „I will – I know – I can“ osmišljen je kao podrška organizacijama osoba s invaliditetom u radu sa žrtvama nasilja s ciljem smanjenja diskriminacije i marginalizacije osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije. Provodi ga udruga S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Slatina a financiran je od strane Europske unije u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha projekta: jačanje uloge, kapaciteta i suradnje udruga osoba s invaliditetom i lokalnih dionika u pružanju podrške, zastupanju i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom koje su žrtve kršenja ljudskih prava.

Glavne aktivnosti:

 • Jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom u pružanju podrške žrtvama  kršenja ljudskih prava i ženama žrtvama nasilja;
 • Umrežavanje i povezivanje udruga osoba s invaliditetom i njihovih članova s lokalnim dionicima koji rade s osobama s invaliditetom;
 • Pružanje pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja;
 • Javne kampanje za podizanje svijesti javnosti o specifičnostima osoba s invaliditetom i problematici kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom

 

Project I will – I know – I can is designed as support to associations of people with disabilities in working with victims of violence with the goal of decrease of discrimination and marginalization of people with disabilities and women with disabilities victims of violence in Virovitica-podravina County. It is implemented by the Association S.O.S. – counseling, empowerment, cooperation in partnership with Association of Persons with Disabilities Slatina. It is financed by the by the European Union within European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) and co-financed by the Office for Associations of the Government of Republic of Croatia.

Project purpose: Strengthening the role, capacities and cooperation of the associations of persons with disabilities and local stakeholders in providing support, advocacy and exercise of rights of the people with disabilities victims of human rights violation.

Main activities:

 • strengthening of the capacities of the associations of persons with disabilities in providing help and support to victims of human rights violation and women victims of violence
 • networking and connecting of the associations of persons with disabilities and their members with local stakeholders that work with people with disabilities
 • providing help, support and protection to the women with disabilities victims of violence
 • public campaign for raising the level of public awareness about the specifics of people with disabilities and problems of human rights violation among people with disabilities

Safe zone – Sigurno mjesto

Project «Safe Zone» involves Women’s Room, Delfin Pakrac, SOS Virovitica and Center for Women Adela Sisak and is created to respond to capacity building of CSOs, both from the ASSC and from the entire country, through education, networking, development and implementation of the Minimal Standards in work with women victims of GBV. Along with establishing informal network, through additional professional and specialized education and strengthening of cooperation with similar CSOs, we will further develop organizations’ capacities and make their everyday work with victims more efficient. At the same time, we will improve capacities needed for implementation of good practice models with CSOs from the region and the EU. Project is supported by European Union.

Projekt “Sigurno mjesto” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) te slijedeće partnerske organizacije: S.O.S. telefon – poziv u pomoć (Virovitica), Centar za žene Adela (Sisak) i Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin” (Pakrac). Projekt je osmišljen s ciljem jačanja uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih aktera u pružanju inovativnih socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi, kroz edukaciju, umrežavanje te razvoj i implementaciju minimalnih standarda u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Kroz uspostavljanje neformalne mreže, dodatne profesionalne i specijalizirane edukacije i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva i lokalnim akterima, razvijati ćemo njihove organizacijske kapacitete te utjecati na veću efikasnost u svakodnevnom radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Također, unaprijediti će se kapaciteti potrebni za implementaciju modela dobre prakse iz regije i Europe. Ovim projektom educirati će se i veliki broj mladih o problematici rodno uvjetovanog nasilja kroz radionice i predavanja te promicati volonterski rad. Kroz postojanje web stranice “Sigurno mjesto” namjenjene ženama žrtvama svih oblika nasilja te organizacijama civilnog društva i institucijama omogućiti će se brz i jednostavan pristup informacijama te unaprjediti suradnja svih relevantnih aktera u suzbijanju nasilja nad ženama. Project financijski podržava Europska unija.

Prevencija vršnjačkog nasilja

Program smo provodili u područnim Osnovnim školama u kontinuitetu od 3 godine. Aktivnostima su bili obuhvaćeni učenici kroz rad u interaktivnim radionicama, roditelji i nastavnici kroz niz predavanja, a šira javnost kroz radijske emisije i ulične akcije.

Nauči reći i reci ne nasilju

Prevencija i suzbijanje trgovanja ljudima: Rad na ovom problemu započeli smo 2002 godine i radimo ga u kontinuitetu do danas. Kako bismo ispunili svoju misiju zaštite i promocije ljudskih prava bilo je nužno progovoriti o ovome problemu i informirati javnost te educirati mlade ljude o opasnostima tog problema i načinima samozaštite. Većina aktivnosti odnosila se na rad sa mladima u srednjim školama sa prostora Virovitičko-podravske županije ali i šire te na izgradnju multidisciplinarnog županijskog tima za prevenciju i suzbijanje trgovanja ljudima.

Neki od projekata: Otvori oči prije no što bude prekasno, Look at me and help, In trafficking in person the price is life, Save Our Soles through saving our bodies, Edukacija i uspostava suradnje osoba koje rade na problemu trgovanja ljudima, Prevencija trgovine ljudima, Izgradnja multidisciplinarnog županijskog tima za prevenciju trgovine ljudima.

Prevencija ovisnosti

Program provodimo od 2003 godine. Kroz niz interaktivnih radionica sa djecom nižih razreda Osnovnih škola i mladima prvih razreda Srednjih škola radili smo na njihovom stjecanju novih vještina i znanja, kreativnom osmišljavanju provođenja slobodnog vremena. Kreativno osmišljavanje provođenja slobodnog vremena mladih radili smo putem radionica male škole glume i DJ radionice. Cilj ovih aktivnosti bio je stjecanje novih vještina i navika te njihovo osnaživanje u neprihvaćanju negativnih oblika ponašanja vezanim uz ovisnosti i usvajanje zdravih stilova života.

Neki od projekata: Ovisnost! Ne! Znam bolji način!, Kreativnost+ aktivnost = neovisnost, Za život bez ovisnosti, Spriječimo ovisnost – program prevencije, Kroz život bez ovisnosti, Prevencija maloljetničke ovisnosti, Neovisan, a ne ovisan; Mogu, hoću i znam biti kreativan i neovisan

Ravnopravnost spolova

Uspostava ravnopravnosti spolova nužna je za razvoj društva u pravcu tolerancije, uvažavanja i suzbijanja diskriminacije a sve u svrhu ostvarivanja pune demokracije.

Neki od projekata: Ni više, ni manje nego ravnopravno, Ženska politička akademija

Razvoj civilnog društva

Organizacijom niza manifestacija okupljanja udruga radili smo na promociji volonterskog rad te otvorili mogućnost prezentacije rada udruga široj javnosti.

Neki od projekata: Dani udruga Virovitičko – podravske županije 2006, 2008, i 2009. g., Poticanje i razvoj volonterstva na području Virovitičko – podravske županije u okviru udruge S.O.S. telefon – POZIV U POMOĆ, potpisivanje Povelje o suradnji Županije Virovitičko-podravske i Povelje o suradnje Grada Virovitice i nevladinog, neprofitnog sektora