Informacije i prodaja:Grafiti Becker

Tel: 033 729 915
Fax: 033 800 561
Mob: 098 608 168
E-mail: info@grafitibecker.com

Grafiti Becker d.o.o.
Trg kralja Petra Svačića 39, 33000 Virovitica
OIB: 52660522861
MB: 2693844
Žiro-račun RBA: 2484008-1105599754
IBAN: HR
SWIFT CODE:

Član uprave: Igor Tomljanović, direktor
Temeljni kapital: 20,000 kn uplaćen u cijelosti

Radno vrijeme:
ponedeljak – petak
8:00 – 16:00 h

GRAFITI BECKER društvo s ograničenom odgovornošću
za trgovinu, proizvodnju i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu Bjelovar.

Skype: grafitibecker
Facebook: grafitibecker
Google+: grafitibecker